ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่มีอายุ 60 -70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

27 ธันวาคม 2565